امروز : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/14
2 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/21
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/14
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/8
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/01/25
43 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/01/15
33 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/21
9 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/23
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/15
3 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
به صورت غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/20
100 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/29
17 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار