امروز : دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
168 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
157 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
مکان برگزاری :
کرج
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذاییکلمات کلیدی :
کنفرانس بین المللی+معتبر+پژوهش های نوین+مهندسی کشاورزی+محیط زیست+علوم و صنایع غذایی


تلفن دبیرخانه :
09190686489
مسئول دبیرخانه :
ریاست کنفرانس