امروز : دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/20
33 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/25
7 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
دانشگاه آزاد مرودشت و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
مکان برگزاری :
-
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
الف :یافته های نوین علوم مهندسی
1. مهندسی کامپیوتر 2. مهندسی بـرق 3. مهندسی مکانیک 4. مهندسی عمـران 5. مهندسی کشاورزی 6. مهندسی معمـاری 7. مهندسی هوافضـا 8. مهندسی متالـوژی 9. مهندسی پزشکی 10. مهندسی معــدن
ب : یافته های نوین علوم کاربردی
1. جغرافیا و برنامه ریزی 2. علوم زیسـتی 3. زمین شنـاسی 4. علوم کشاورزی  5. آمار و ریاضی 6. فیزیک کاربردی 7. شیمی کاربردی  8. بیوتکنولوژی  9. علوم  بهداشتی   10. محیط زیست
پ : یافته های نوین علوم انسانی
1. روانشنــاسی  2. علوم اجتماعی 3. علـوم تربیـتی 4. باستان شناسی 5. مـدیـریـت  6. آموزش زبـان  7. فلسفــه  8. اقتـصــاد  9. پژوهش درهنر 10. علوم ورزشی
ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت
1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور 2. راه های تحقق توسعه علم و فناوری  3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور  4. اهمیت علم و فناوری در جهان 5. تبیین نمای کلی پیشرفت  6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی


کلمات کلیدی :
برق،مکانیک،کامپیوتر،زیست،شیمی،معدن


تلفن دبیرخانه :
02177210356
مسئول دبیرخانه :
-