امروز : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
نقش معرفت دینی در علوم انسانی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/01
77 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مکان برگزاری :
تهران و قم
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی 

دین و رویکرد پارادایمی به علوم انسانی 

دین و شاخه های علوم انسانی 

معنویت و علوم انسانی 

 کلمات کلیدی :


تلفن دبیرخانه :
02532111204
مسئول دبیرخانه :
محمد سلیمی