امروز : دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در فناوری داروسازی
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/24
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دکتر سید مجتبی مصطفوی
مکان برگزاری :
استرالیا
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

علوم پایه، علوم مهندسیکلمات کلیدی :
داروسازی، فناوری


تلفن دبیرخانه :
61470273583+
مسئول دبیرخانه :
دکتر سید مجتبی مصطفوی