امروز : دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین همایش ملی هیدرات گازی
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/01/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
 • مدلسـازی ترمودینامیکی و شبیه سازی دینامـیک مولکولی هیدرات گازی
 • بررسی آزمایشگـاهی تـشکیل، تجزیه و رفتـار فـازی هیدرات گازی
 • بازدارنده های ترمودینـامیکی و سـینتیکی تشکیـل هیدرات گازی
 • چالش ها و روش های حفاری و بهره برداری مخازن هیدرات گازی
 • تضمین جریان و مدیریت تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله
 • اکتشاف، لایه آزمایی و ارزیابی سازندهای حاوی هیدرات گازی
 • مطالعه و شبیه سازی حرکت سیـال در مخازن هیدرات گازی
 • مطـالعات زیـست محیـطی و اقتـصادی هیـدرات گـازی
 • پایداری دیواره چاه و ژئومکـانیک مخازن هیدرات گازی
 • کاربرد هیدرات در فـرایند ذخیـره سازی و انتقال گاز
 • کاربرد هیدرات در فـرایند جداسازی و نمک زدایی


کلمات کلیدی :
هیدرات گازی- هیدرات- کلتریت- مخازن گازی- ترمودینامیک- شبیه سازی مخزن- جریان سیالات


تلفن دبیرخانه :
02182084721
مسئول دبیرخانه :
آقای دکتر علی نخعی