امروز : دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
فرهنگ و هنر اسلامی
تاریخ برگزاری همایش :
1401/12/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/12/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
جستارنامه هنر
مکان برگزاری :
بندرعباس
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

1- پـــــژوهـش در فـرهنـــــــگ و هنـــــــر اسلامــــــی   2- تاریــخ تطبیـــقی و تحلیـــلی هنــــر اسلامــــی
3- مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی در هنرهاي تصويري و دیجیتال  4-مطالعات فرهنگ و هنــر اسلامی در مرمت و بازسازی
5- مطالعات فرهنـگ و هنـر اسلامـی در طراحـی فـرش و پارچـه  6- مطالعات فرهنگ و هنــر اسلامی در طراحی و نقاشی
7- مطالعات فرهنــگ و هنــــر اسلامـی در هنــرهـای تجسمـی  8-مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی در معماری و شهرسازی
9-مطالعات فرهنــگ و هنــــر اسلامـی در هنـــرهـای نمایشـی 10-مطالعات فرهنــگ و هنــــر اسلامـی در مـوسیقــی
11-مطالعات فــرهنــگ و هنــــــر اسلامــــی در سینـــــمـا  12 - مطالعات فرهنــگ و هنــــر اسلامـی در ادبیـــاتکلمات کلیدی :
فرهنگ، هنر، اسلامی


تلفن دبیرخانه :
09179703235
مسئول دبیرخانه :
دکتر بابک دهقانی