امروز : دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
يافته هاي نوين در علوم كشاورزي
تاریخ برگزاری همایش :
1401/11/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/10/20
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
مکان برگزاری :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
  • گیاه پزشکی و علوم زیستی
  • منابع طبیعی و محیط زیست
  • علوم باغی و فضای سبز
  • زراعت و اصلاح نباتات
  • علوم خاک و مهندسی آبیاری
  • بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گیاهی
  • ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی
  • تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی
  • فناوری تولید محصولات سالم و ارگانیک


کلمات کلیدی :
ارگانیک، اصلاح نباتات، محصولات کشاورزی


تلفن دبیرخانه :
061424230017
مسئول دبیرخانه :
دکتر سعید طاهری قناد