تبلیغات در کنفرانس جو
همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیستkjk
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :
370
بازدید دیروز :
1027
بازدید کل :
547220
تقویم همایش ها
سال
ماه
کنفرانس، همایش
کارگاه و سمینار آموزشی
جشنواره و نمایشگاه
دوره های آموزشی
سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردرعلوم معماری وشهرسازی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/12/05
71 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1397/10/20
26 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
مرکزراهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
مرکزهمایشهای توسعه پایدار
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

الف: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش معماری
مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی - مهندسی معماري و برنامه ریزی شهری - کاربرد فناوری های نوین در معماری - تاریخ معماری ایران اسلامی - طراحی فضاهای آموزشی - هنرهاي ساخت و معماري - انرژی های نو در معماری - معماری و هویت شهری - مدیریت پروژه و ساخت - مطالعات معماری ایران تکنولوژی معماری - معماری داخلی - انرژی معماری - طراحی صنعتی  - معماری منظر

ب: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش شهرسازی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  - کاربرد فناوریهای نوین در شهرسازی - مهندسی مکانیک و تاسیسات شهری - آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین - برنامه ریزی شهری  پایدار - جامعه و فرهنگ شهري - مدیریت شهری نوین طراحی شهری نوین - محيط زيست شهري - حمل و نقل شهری شهرسازی اسلامی - شهرسازی پایدار - امنيت شهري - بافت فرسودهکلمات کلیدی :
راهکارهای دستیابی - توسعه پایدار در بخش معماری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی - مهندسی معماري و برنامه ریزی شهری - کاربرد فناوری های نوین در معماری - تاریخ معماری ایران اسلامی - طراحی فضاهای آموزشی - هنرهاي ساخت و معماري - انرژی های نو در معماری - معماری و هویت شهری - مدیریت پروژه و ساخت - مطالعات معماری ایران تکنولوژی معماری - معماری داخلی - انرژی معماری - طراحی صنعتی - معماری منظر راهکارهای دستیابی - توسعه پایدار در بخش شهرسازی -سیستم اطلاعات جغرافیایی - کاربرد فناوریهای نوین - شهرسازی - مهندسی مکانیک -تاسیسات شهری - آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) - برنامه ریزی و آمایش سرزمین - برنامه ریزی شهری پایدار - جامعه و فرهنگ شهري - مدیریت شهری نوین -طراحی شهری نوین - محيط زيست شهري - حمل و نقل شهری -شهرسازی اسلامی - شهرسازی پایدار - امنيت شهري - بافت فرسوده


تلفن دبیرخانه :
02177493604
مسئول دبیرخانه :
جانکی