امروز : سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1401/10/13
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/09/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
میدان ونک، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۲
تاریخ برگزاری همایش :
1402/03/03
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/10/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/03/03
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
مجازی- دانشگاه علم و صنعت ایران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/01/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1401/12/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
بندرعباس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/07/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز،قصردشت روبروی کوچه 78 موسسه فرهنگی هنری نواآ،رین سرور مهر
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1402/02/13
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/12/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن اجلاس سران تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران، پردیس بین المللی ارس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشکده بین المللی ابن سینا گرجستان
تاریخ برگزاری همایش :
1400/05/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/24
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا
تاریخ برگزاری همایش :
1401/11/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
تاریخ برگزاری همایش :
1401/11/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1401/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول