امروز : دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
اطلاعیه ها
مرکز بین الملل همایشها
فرهنگیان
علمی کاربردی
انجمن علمی
کشاورزی
مهندسی
تاریخ برگزاری همایش :
1397/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/23
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1395/10/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/10/06
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/07/18
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/07/18
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/01
3 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/11/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه هرمزگان سالن فرهنگ
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/06
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/02/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
سالن همایش‌های رازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/02/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/02/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تربیت مدرس
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
تاریخ برگزاری همایش :
1398/02/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/02/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران