امروز : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/07/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/22
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
علوم انسانی
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • حسابداری
 • جغرافیا
 • علوم اجتماعی
 • روانشناسی
 • فقه و حقوق
 • علوم تربیتی
مطالعات فرهنگی
 • مطالعات راهبردی فرهنگ
 • مباحث نوین در حوزه فرهنگ
 • فرهنگ و توسعه اقتصادی
 • مدیریت و برنامه ریزی و توسعه فرهنگی
 • فرهنگ و توسعه کشور
 • فرهنگ و کار آفرینی
 • صنایع فرهنگی و توسعه پایدار
مطالعات اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • پزوهشگری اجتماعی
 • جامعه شناسی
 • جامعه شناسی دینی
 • جزا و جرم شناسی
 • علوم و ارتباط اجتماعی
 • مطالعات زنان و خانواده


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
07138432349
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی