امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم جغرافیایی و زمین شناسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
علوم جغرافیایی
 • انرژی و محیط زیست
 • کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار
 • کانی شناسی و سنگ شناسی
 • تکنولوژی فشار قوی
 • جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده
 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • هیدروژئـــوموفـــولوژی در برنامه ریــــزی محیطی
 • ژئـــومـــورفـــولوژی
 • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 • آمایش سرزمین- مخاطرات محیطی جغرافیای سیاسی
 • سنجــــش از دور و سیستــــم اطلاعــــات جغــــرافیــــــای
 • جغـــــــــرافـــیا: دفــــاع وامنــیت
 • جغرافیای پزشکی - جغرافیا و دفاع مقـــــدس
 • طبیعت گـــردی (اکوتوریسم)جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
زمین شناسی
 • زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
 • زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
 • آب شناسی و آب های زیرزمینی
 • افق های نو در زمین شناسی
 • زمین شیمی
 • رسوب شناسی و سنگ های رسوبی
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی دریایی
 • زمین فیزیک، زلزله شناسی و لرزه زمین ساخت
 • زمین شناسی اقتصادی، معدن و اکتشاف
 • گوهر شناسی و سنگ های قیمیتی
 • کامپوزیت ها و مواد مرکب
 • سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • فناوری نانو در زمین شناسی
 • کارآفرینی در زمین شناسی
 • زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
 • زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر
 • زمین شناسی گردشگری و طبیعت گردی
 • زمین شناسی نفت و منابع انرژی
 • چینه شناسی و فسیل شناسی
 • مخاطرات زمین شناسی و زمین شناسی شهری
 • کاربرد آمار و ریاضی در زمین شناسی
 • فناوری اطلاعات (IT) در زمین شناسی


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی