امروز : یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/20
121 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
9 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
دانشگاه امام صادق علیله السلام
مکان برگزاری :
دانشگاه امام صادق علیه السلام
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
نسبت حكمراني نوين و سواد رسانه اي (کلیات) سواد رسانه اي و اطلاعاتي؛ افول و احياي تمدن هاي معاصر آينده پژوهي و آينده نگاري حكمراني در حوزه سواد رسانه اي ابعاد و بايسته هاي نقش هاي حمایتی و نظارتي حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای حكمراني در ايران و كشورهاي اسلامي، سواد رسانه اي و احياي تمدن نوين اسلامي اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ايران در موضوع سواد رسانه‌ای چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای تأثیرمتقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور مداخلات بين المللي از مدخل ضعف سواد رسانه اي جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقاء سواد رسانه ای مردمي سازي سواد رسانه اي نقش خانواده در ترويج و نهادينه سازي سواد رسانه اي و اطلاعاتي نقد و نقش عملكرد نظام آموزشي رسمي كشور در زمينه ترويج و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي نقد و نقش عملكرد نهادهاي سنتي و مذهبي تعليم و تربيت در زمينه ترويج و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي : مساجد، هيئات، نماز جمعه و جماعات، حوزه هاي علميه، ... مرور تجارب جهاني در مردمي سازي سواد رسانه اي و اطلاعاتي "مردم نهادها" و مردمي سازي ترويج سواد رسانه اي نقش علوم شناختي در تبيين و ترويج سواد رسانه اي ضعف سواد رسانه­ای، بستر رشد اخبار جعلی و شایعات سواد رسانه ای در کودکان و نوجوانان كارگزاران و سواد رسانه اي بايسته هاي حكمرانان و كارگزاران در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي نقد و ارزيابي عملكرد رسانه اي مديران دستگاهها و نهادهاي كشور از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي راهكارهاي روزآمدي و ارتقاي دانش رسانه اي كارگزاران و كارشناسان حاكميتي بررسي و مطالعه تطبيقي رويكرد و عملكرد مديران بخش هاي عمومي و دولتي و خصوصي در زمينه سواد رسانه اي و اطلاعاتي نقش دانش و سواد رسانه اي كارگزاران و كارشناسان حاكميتي بر بهينه سازي فرايندهاي برنامه ريزي، تصميم گيري، اجرا و ارزيابي مرور تجارب جهاني در روزآمدي و ارتقاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي مديران معرفي و تحليل الگوهاي موفق عملكرد مديريتي كشور در زمينه بهره مندي و كاربري سواد رسانه اي و اطلاعاتي انتخابات و سواد رسانه ای بومي سازي ادبيات نظري سواد رسانه اي مفهوم سازي و تبيين مباني نظري سواد رسانه اي و اطلاعاتي بومي مطالعات تطبيقي فلسفه سواد رسانه اي معرفي، نقد و تحليل مباني فكري و معرفتي مسلط جهاني در عرصه سواد رسانه اي و اطلاعاتي آموزه هاي اسلامي در حوزه تبيين و ترويج سواد رسانه اي و اطلاعاتي تبيين رابطه زيست و تربيت اخلاقي اسلامي با سواد رسانه اي ارائه الگوهاي بومي آموزش و ترويج سواد رسانه اي سواد رسانه اي و فعاليت رسانه ها آسيب شناسي شيوه تنظيم گري (رگولاتوري) نظام رسانه اي كشور درنسبت با سواد رسانه اي و اطلاعاتي نقد و تحليل محصولات و فعاليت هاي رسانه ها از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي معرفي و تحليل الگوهاي موفق محصولات و فعاليت هاي رسانه ها در حوزه سواد رسانه اي و اطلاعاتي سياستگذاري و مقررات گذاري رسانه اي در نسبت با سواد رسانه اي و اطلاعاتي تحليل سياست ها و عملكردهاي تقنيني و اجرايي و قضايي كشور در مواجهه با رسانه هاي مهاجم از منظر سواد رسانه اي و اطلاعاتي تحليل و بررسي كاركرد ها و كاربردهاي رسانه هاي نوين در ترويج سواد رسانه اي تأثيرات متقابل تحولات همگراي فناوري هاي رسانه اي و سواد رسانه اي و اطلاعاتي توليدكنندگان و مصرف كنندگان ضعف سواد رسانه­ای، عامل گسترش محتوای آسیب رسان اطلاعات، رسانه ها و نقش درماني آنها (اطلاع درماني و رسانه درماني) کارکرد سلبریتی ها در امر سواد رسانه ای كاربرد‌سازي سواد اطلاعاتي سواد اطلاعاتي و جريان آزاد داده و اطلاعات در جامعه دانش محور سواد اطلاعاتي و حكمراني داده و اطلاعات سواد اطلاعاتي و خودتوانمند سازي مردم در درك، تفسير و كاربرد اطلاعات سواد اطلاعاتي در زندگي روزمره مردم( بهداشت و سلامت، يادگيري، تجارت، ... ) موانع توسعه سواد اطلاعاتي چالش هاي آموزش سواد اطلاعاتي در نظام آموزشي كشور بومي سازي استانداردها، رويكردها، تجربه ها و نرم افزارهاي سواد اطلاعاتي نقش نهادهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و شهري در توسعه كاربردهاي سواد اطلاعاتي


کلمات کلیدی :
حکمرانی نوین و سواد رسانه ای و اطلاعاتی


تلفن دبیرخانه :
02188094913
مسئول دبیرخانه :
دکتر حسن بشیر