امروز : دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/20
33 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/25
7 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
دانشکده هدی و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
مکان برگزاری :
-
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

الف- نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی :
.1برنامه ریزی درسی و پیشرفت تحصیلی .2 تعلیم تربیت دینی و اخلاق اسلامی  .3مدیریت و  برنامه ریزی آموزشی .4 تکنولوژی و تحقیقات آموزشی  .5 روش های تدریس نوین .6 آموزش الکترونیک  .7 آموزش و پرورش  .8سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی

ب- نوآوری و تحقیق در علوم مدیریت  :
.1مدیریت استراتژیک  .2 مدیریت کارآفرینی .3 مدیریت آموزشی .4 مدیریت بازرگانی 5 .مدیریت اجرایی مدیریت شهری .7   مدیریت دولتی .8  سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

:ج- نوآوری و تحقیق در علوم روانشناسی

.1سنجش و اندازه گیری .2 روانشناسی شخصیت .3  روانشناسی فرهنگی .4 روانشناسی اسلامی .5  روانشناسی عمومی .6روانشناسی سلامت .7  روانشناسی تربیتی .8  سایر مباحث مرتبط با روانشناسیکلمات کلیدی :
علوم تربیتی،مدیریت،روانشناسی


تلفن دبیرخانه :
02177210356
مسئول دبیرخانه :
-