امروز : پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
هفتمین کنفرانس بين المللي پژوهش در مديريت ، اقتصاد و توسعه
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/01
پایان یافته
برگزارکنندگان :
سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا
مکان برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
 • مدیریت بازرگانی و بازاریابی:
 • رفتار مصرف کننده
 • برند سازی
 • بازاریابی صنعتی
 • بازاریابی رابطه مند
 • بازاریابی و شبکه های اجتماعی
 • بازاریابی در فضای مجازی
 • بازاریابی عصبی
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • بازاریابی بین المللی و صادرات
 • تجارت جهانی
 • مدیریت فروش
 • مدیریت مذاکره
 • مدیریت استراتژیک
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی
 • مدیریت مالی و حسابداری:
 • چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی
 • رویكردهای حسابداری و مدیریت مالی
 • مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان
 • بازایابی مالی
 • اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی
 • مهندسی مالی
 • حسابداری دولتی و صنعتی
 • بازارهای پولی و مالی
 • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری
 • مدیریت دولتی:
 • مدیریت منابع انسانی
 • تحول سازمانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • خط مشی گذاری
 • مدیریت دولتی نوین
 • رفتار سازمانی
 • مدیریت تطبیقی و توسعه
 • دولت الکترونیک
 • مدیریت آموزشی
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی
 • مدیریت صنعتی و سیستم:
 • مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
 • داده کاوی و کشف دانش
 • مدیریت زنجیره تامین
 • مدیریت تولید و عملیات
 • تولید بدون کارخانه
 • شبیه سازی عامل بنیان
 • پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics)
 • طرح ریزی واحد های صنعتی
 • مدیریت کارخانه
 • تئوری های تصمیم گیری
 • و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کارآفرینی:
 • کارآفرینی در جهانگردی و توریسم
 • کارآفرینی فردی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کسب و کار جدید
 • کارآفرینی فناورانه و کارآفرینی
 • هدایت و رهبری در کارآفرینی
 • راهكارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان‎ها
 • موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی
 • چالش‎های موجود در توسعه سازمان‎های نوآور و كارآفرین
 • کارآفرینی اسلامی
 • و سایر موضوعات مرتبط با کارآفرینی
 • اقتصاد:
 • اقتصاد کشاورزی
 • مدیریت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگانی
 • اقتصاد عمومی و دولتی
 • اقتصاد منابع
 • رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
 • اقتصاد جهانی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری حسابرسی
 • حسابرسی
 • و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد
 • توسعه:
 • توسعه اقتصادی
 • توسعه گردشگری
 • توسعه آموزش
 • توسعه کشاورزی
 • توسعه صنعت
 • توسعه روابط بین الملل
 • توسعه سیاسی
 • توسعه اجتماعی
 • توسعه فرهنگی
 • اشتغال و توسعه کارآفرینی
 • تولید ناخالص ملی و داخلی
 • توسعه سرمایه گذاری
 • ارزیابی طرحهای توسعه
 • سرمایه گذاری داخلی و خارجی
 • توسعه ، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت
 • سیاست گذاری و خط مشی گذاری در توسعه کشور
 • آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت
 • فرصت ها و چالش های توسعه در چشم انداز آینده صنعت ایران
 • ارزیابی پتانسیل ها و توانمندیهای صنعت در توسعه پایدار كشور
 • ارزیابی طرح های توسعه در سطوح محلی، ملی و منطقه ای
 • اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه
 • مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه در دنیا
 • فرآیند جهانی شدن و توسعه
 • بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه
 • نقش منابع انسانی در توسعه
 • نقش و تأثیر مدیریت در توسعه
 • نقش دولت در توسعه
 • نقش سازمان های متولی در توسعه
 • نقش و تأثیر متقابل امنیت بر توسعه
 • نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق
 • استراتژی های فوری برای توسعه
 • منابع انسانی و آموزش راستای توسعه
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • جهانی شدن و فرآیند توسعه
 • زیرساخت ها جهت توسعه
 • توسعه روستایی
 • و سایر زمینه های مرتبط..

 

 کلمات کلیدی :
مدیریت،توسعه،اقتصاد،حسابداری


تلفن دبیرخانه :
02175038338
مسئول دبیرخانه :
دکتر اسداله زاده