امروز : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/04
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/05
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه شیراز - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست / انجمن آب و فاضلاب ایران
مکان برگزاری :
دانشگاه شیراز - بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

محور ویژه: تابآوری سامانههای آب و فاضلاب

محورهای تخصصی:

1-    تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

2-    جمع‌آوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آب‌های سطحی

3-    رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آب‌های لب‎شور

4-    فناوری‌های نوین در آب و فاضلاب

5-    ارتقا، مقاوم ‎سازی و بازسازی سامانه‌های آب و فاضلاب

6-    مدیریت بهره‎وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

7-    رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ‎زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

8-     پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضلاب

10-   رویکردهای نوین تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک

11-   برون‎سپاری، تامین مالی از منابع غیردولتی و ظرفیت خیرین و سمن‎ها در خدمات آب و فاضلاب

12-   تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانه‌های آب و فاضلاب

14-  هوشمند سازی سامانه‌های آب و فاضلاب

15-   آموزش علوم و مهندسی آب و فاضلابکلمات کلیدی :
آب و فاضلاب


تلفن دبیرخانه :
07136474028
مسئول دبیرخانه :
دکتر ناصر طالب بیدختی