امروز : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/18
94 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
4 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مکان برگزاری :
تهران و قم
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد بین المللی

بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی 

بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی در ابعاد ملی و بین المللی

 کلمات کلیدی :


تلفن دبیرخانه :
02532111204
مسئول دبیرخانه :
محمد سلیمی