امروز : پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/20
86 روز مانده تا برگزاری همایش
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/20
86 روز مانده تا مهلت ارسال مقالات
برگزارکنندگان :
انجمن جمعیت شناسی و مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی در جامعه
مکان برگزاری :
وبینار
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :

پژوهش های نوین  در حوزه علوم انسانی:
الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
مشاوره و راهنمایی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
حقوف و علوم سیاسی
زبان و ادبیات فارسی
آموزش و پرورش
پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی:
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
برنامه ريزی رفاه اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده
پژوهش علوم اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
روانشناسی اجتماعی
ازدواج و خانواده
مطالعات جوانان
جایگاه جمعیت  شناسی
آسیب شناسی اجتماعی
محورهای ویژه:
توسعه  فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
پژوهش های مستخرج از پایان نامه مرتبط با محورهای همایش
سایر مباحث مرتبط در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیکلمات کلیدی :
روانشناسی ، مطالعات اجتماعی، جمعیت شناسی


تلفن دبیرخانه :
02177210356
مسئول دبیرخانه :
-