امروز : یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم فضایی
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/18-19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/31
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دبیرخانه دائمی کنفرانس
مکان برگزاری :
پژوهشگاه فضایی ایران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

- علوم جوی 
- نجوم از فضا 
- آموزش فضایی
- اقیانوس شناسی 
- گردشگری فضایی 
- اختر زیست شناسی 
- زمین و سیاره شناسی 
- دیرینه شناسی فضایی 
- پروژه های مشترک فضایی
- کلان داده، پردازش و تحلیل 
- فیزیک در فضا و ریز گرانش
- پژوهش و اکتشافات فضایی 
- پزشکی فضایی و زندگی در فضا کلمات کلیدی :
- علوم جوی - نجوم از فضا - آموزش فضایی - اقیانوس شناسی - گردشگری فضایی - اختر زیست شناسی - زمین و سیاره شناسی - دیرینه شناسی فضایی - پروژه های مشترک فضایی - کلان داده، پردازش و تحلیل - فیزیک در فضا و ریز گرانش - پژوهش و اکتشافات فضایی - پزشکی فضایی و زندگی در فضا دکتر سپهر اربابی - دکتر محمد ابراهیمی سید آبادی


تلفن دبیرخانه :
02188748291
مسئول دبیرخانه :
دبیر اجرایی لیلا خزاعی