امروز : جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی ارزیابی و پژوهش های نوین درآموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
اموزش و پرورش
 • آموزش ابتدایی
 • آموزش و پژوهش مدیریت دانش و علم اطلاعات و تمامی موضوعات مرتبط با علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 • آسیب‏های روانی، اجتماعی و تحصیلی دانش‏ آموزان
 • موزش مهارت‏های اجتماعی، زندگی و ارتباطی به دانش‏ آموزان
 • ارتباط آموزش و پرورش با محیط زیست
 • ارتباط بهداشت در سلامت روان و پیشرفت تحصیلی
 • ارتباط و تاثیر پذیری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر آموزش و پرورش
 • ارزشیابی توصیفی وچالش های آن
 • اقدام پژوهی ( موضوعات مرتبط با آموزش وپژوهش)
 • اوقات فراغت و کلاس های فوق برنامه
 • تحقیق و پژوهش در راستای تغیر یا تدوین کتاب های درسی آموزش و پرورش
 • در مورد اهمیت های محیط زیست
 • جهانی شدن و نظام های آموزشی
 • دیدگاه­ های نوین روان شناسی یادگیری، برنامه­ ریزی درسی و مدیریت آموزشی در عصر حاضر
 • راهبردهای نوین در تقویت انگیزه ی اولیا و دانش آموزان
 • روانشاسی ورزشی, مدیریت ورزشی, حقوق ورزشی
 • رویکرد های نوین در آموزش ابتدایی، متوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
 • رویکردهای نوین در آموزش عالی و دانشگاه ها و چالش های موجود
 • سازوکارهای مناسب برای ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان
 • سایر موضوع مرتبط با آموزش و پژوهش
 • شیو ه های نوین مشاوره، ارزشیابی و راهبردهای ایجاد انگیزه
 • شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
 • شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و چالش های آن
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • علوم ورزشی
 • فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری
 • تمامی موضوعات مرتبط با اقتصاد و صنعت ( در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و سازمان ها )
 • محیط زیست
 • مدیریت آموزش ، دولتی ، مدیریت منابع انسانی ، بحران و تمامی
 • رشته های مدیریت و مرتبط با آموزش و پژوهش
 • مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
 • مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های آموزشی
 • مدیریت مدرسه و بسترسازی جهت تحول مدرسه
 • نقد بررسی و تحلیل محتوای آموزشی کتاب های درسی آموزش و پرورش
 • نقش آموزش پژوهش محور در افزایش فرصت های شغلی و توسعه ی اقتصادی و جامعه
 • نقش ارتباط خانواده و مدرسه در پیشبرد اهداف
 • آموزشی و پیشگیری از مشکلات تربیتی و تحصیلی
 • نقش دانشگاه فرهنگیان در یادگیری و یاددهی
 • نقش دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش و آموزش عالی
 • تامین نیروی انسانی متخصص برای آموزش و پژوهش نوین
 • نقش رضایت و انگیزه شغلی معلمان در میزان
 • کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس
 • نقش مشاوره و هدایت تحصیلی در آینده شغلی و حرفه ای دانش آموزان
 • نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در سازمان های آموزشی
 • کاربرد ورزش در آموزش و سلامت دانش آموزان
 • یادگیری الکترونیکی (E-Learning) و نقش آن در آموزش های نوین
 • آموزش و ایمنی دریانوردی
 • آموزش و بحران های دریایی
 • آموزش و تکنولوژی و تجهیزات دریایی
برنامه ریزی درسی
 • هویت های جدید در برنامه درسی
 • برنامه درسی و قلمرو جغرافیایی
 • برنامه درسی و رویکردهای نوین
 • برنامه درسی و آموزش عالی
 • برنامه درسی و محیط زیست
 • برنامه درسی و مطالعات چند فرهنگی
 • برنامه درسی و جامعه سالم (سلامت اجتماعی )
 • برنامه درسی و آسیب های نو ظهور
 • برنامه درسی و کارآفرینی
 • برنامه درسی و بهره وری و کارآمدی
 • برنامه درسی و مشارکت و نشاط اجتماعی
 • برنامه درسی و آموزه های دینی
 • برنامه درسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات
 • برنامه درسی و هویت محلی_ملی و جهانی
 • مدیریت آموزشی
 • تکنولوژی آموزشی و مدیریت برنامه
 • مبانی جامعه شناسی آموزش وپرورش دربرنامه ریزی درسی
 • مبانی اقتصادی آموزش و پرورش در برنامه ریزی درسی
 • روش های تدریس پیشرفته
 • برنامه ریزی آموزشی بزرگسالان
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
 • نظریه های برنامه ریزی درسی
 • سایر موضوعات وابسته به آموزش وپرورش
 • برنامه ریزی درسی و تعلیم وتربیت


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی