امروز : جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :
توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در مهندسی کشاورزی
توسعه پایدار در محیط زیست
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در محیط زیست
توسعه پایدار در منابع طبیعی
  • تمامی محور های مرتبط با توسعه پایدار در منابع طبیعی


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی