امروز : چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی پایدار
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/08/25
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
کشاورزی
 • بیوتکنولوژی کشاورزی
 • علوم باغبانی
 • مهندسی مکانیزاسیوم کشاورزی
 • علوم و مهندسی آب
 • مهندسی فضای سبز
 • علوم دام و طیور
 • ترویج و آموزش کشاورزی
 • زراعت و اصلاح نباتات
 • مدیریت کشاورزی
 • توسعه روستایی
 • اقتصاد کشاورزی
 • حشره شناسی کشاورزی
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم
 • بیماری شناسی گیاهی
 • علوم خاک
 • مهندسی تولیدات گیاهی
منابع طبیعی
 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
 • مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • مهندسی طراحی محیط زیست
 • مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
 • رسانه و منابع طبیعی بحران آب و مدیریت جهادی
 • مدیریت جامع حوضه های آبخیز
 • مباحث جهانی منابع طبیعی
 • آینده ‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی
 • آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
 • اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های طبیعی کشور
 • آمایش سرزمین (ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت)
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
محیط زیست
 • آلودگی‌های محیط زیست
 • مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
 • فرهنگ و محیط زیست
 • اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
 • زیستگاه ها و تنوع زیستی
 • آلودگی‌های محیط زیست
 • نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
 • مدیریت محیط زیست
 • محیط زیست و آمایش سرزمین
 • نقش محیط زیست در سلامت
 • اثرات زیست محیطی تحریم
 • پساب، پسماند و محیط زیست
 • انرژی و محیط زیست
 • آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
 • علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
 • تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
 • كاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
 • تالاب ها و محیط زیست
 • دریا ها و محیط زیست
 • حقوق و محیط زیست
 • پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
 


کلمات کلیدی :
کنفرانس


تلفن دبیرخانه :
۰۷۱۳۸۴۳۲۳۴۹
مسئول دبیرخانه :
دکتر علیرضا شاهی