امروز : سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی زمین شناسی و منابع طبیعی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/23
پایان یافته
برگزارکنندگان :
سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی و دانشگاه جرجیا
مکان برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

زمین شناسی بنیادی، چینه و فسیل شناسی، تازه های دیرینه شناسی، ریز دیرینه شناسی، دیرینه شناسی بی مهره گان، دیرینه شناسی مهره داران، دیرینه شناسی گیاهی، پالینولوژی دیرینه، آثار فسیل ها، دیرینه شناسی کواترتری، بوم شناسی دیرینه، جغرافیایی زیستی دیرینه، چینه نگاری زیستی، انقراض های مهم و عوامل تاثیر گذار بر آن

منابع طبیعی: مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی، مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی، زیستگاه ها و تنوع زیستی (گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)، رسانه و منابع طبیعی، بحران آب و مدیریت جهادی، مباحث جهانی منابع طبیعیکلمات کلیدی :
زمین شناسی بنیادی، منابع طبیعی


تلفن دبیرخانه :
02175038338
مسئول دبیرخانه :
دکتر اسداله زاده