امروز : جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
ششمین کنفرانس بین امللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ برگزاری همایش :
1396/09/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/09/07
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه بین امللی کارین
مکان برگزاری :
مالری-کوآلالامپور
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

علوم انسانی

علوم تربیتی

مدیریت

حقوق بین امللی

علوم سیاسی

حسابداری

تاریخ

تربیت بدنی

علوم رفتاری در مدیریت

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

جغرافیایی سیاسی

جغرافیا

علوم قضایی

روابط بین الملل

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

علوم سیاسی

اقتصاد

جمعیت شناسی

برنامه ریزی گردشگری

مردم شناسی

انسان شناسی

تاریخ اجتماعی

باستانشناسی

زبان شناسی

برنامه توسعه منطقه ای

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی مدیریت

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی جنسیت

روانشناسی ورزش

روانشناسی شناختی

روانشناسی مصرف کننده

روانشناسی فرهنگی

روانشناسی قانونی

روانشناسی صنعتی

روانشناسی صنعتی سازمانی

روانشناسی سیاسی

روانشناسی نظامی

روانشناسی سلامت

 کلمات کلیدی :
ششمین کنفرانس علوم انسانی، کنفرانس معتبر، کنفرانس معتبر علوم انسانی، کنفرانس معتبر علو اجتماعی، کنفرانس معتبر روانشناسی، کنفرانس علوم انسانی، کنفرانس علوم اجتماعی، کنفرانس روانشناسی، کنفرانس مالزی، کنفرانس پاییز، کنفرانس آذر ماه، چاپ مجلات ISI، تور مالزی


تلفن دبیرخانه :
02188551263
مسئول دبیرخانه :
فرزام چاخرلویی