امروز : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم
تاریخ برگزاری همایش :
1396/10/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/10/17
پایان یافته
برگزارکنندگان :
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران - دانشگاه صنعتی شریف
مکان برگزاری :
دانشگاه صنعتی شریف
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی


محورهای کنفرانس :
  • مدیریت استعداد، مفاهیم کاربردی، علم و آینده پژوهی
  • مدیریت استعداد، بهره وری و بهبود عملکرد افراد، سیستم ها و جامعه
  • مدیریت استعداد و نقش آن در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع
  • بررسی نقش بخش خصوصی در فرایند استعدادیابی و استعدادپروری
  • رسانه، فرهنگسازی، آموزش و عمومی سازی علم استعداد در جامعه
  • نقش فناوری و فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت استعداد
  • نقش بازی، اسباب بازی و بازی های رایانه ای در مدیریت استعداد
  • راهکارهای مدیریت استعداد و عوامل تاثیرگذار برآن در خانواده، مدرسه و جامعه
  • بررسی تجارب جهانی و ایران در استعدادیابی و مدیریت استعداد
  • نظام آموزشی کشور، مدیریت استعداد، چالش ها و راهبردها


کلمات کلیدی :
استعدادیابی+مدیریت+روانشاسی+آموزش و پرورش+آینده پژوهی


تلفن دبیرخانه :
02166054958
مسئول دبیرخانه :
هدیه ملائکه