امروز : شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش :
1396/12/24
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/10/22
پایان یافته
برگزارکنندگان :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

1) علوم و تکنولوژی پایه و توسعه پایدار

1-1) علوم و تکنولوژی مدیریت و توسعه پایدار

2-1) علوم و تکنولوژی روانشناسی و توسعه پایدار

3-1) علوم و تکنولوژی فرهنگی و توسعه پایدار

4-1) علوم و تکنولوژی آموزشی و توسعه پایدار

5-1) علوم و تکنولوژی اقتصادی و توسعه پایدار

2) علوم و تکنولوژی مهندسی و توسعه پایدار

1-2) علوم و تکنولوژی شهرسازی و توسعه پایدار

2-2) علوم و تکنولوژی کامپیوتر و توسعه پایدار

3-2) علوم و تکنولوزی مکانیک و توسعه پایدار

4-2) علوم و تکنولوژی برق و توسعه پایدار

5-2) علوم و تکنولوژی نفت و توسعه پایدار

3) علوم و تکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار

1-3) علوم و تکنولوژی صنایع غذایی و توسعه پایدار

2-3) علوم و تکنولوژی محیط زیست و توسعه پایدار

3-3) علوم و تکنولوژی منابع طبیعی و توسعه پایدار

4-3) علوم و تکنولوژی کشاورزی و توسعه پایدار

5-3) علوم و تکنولوزی باغبانی و توسعه پایدارکلمات کلیدی :
علوم و تکنولوژی


تلفن دبیرخانه :
02177490953
مسئول دبیرخانه :
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار