امروز : شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
اولین همایش ملی مدیریت ،اقتصاد واقتصاد مقاومتی
تاریخ برگزاری همایش :
1396/12/24
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/12/01
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی واستانداری خراسان رضوی
مکان برگزاری :
مشهد
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي

 • مديريت منابع انساني
 • تحول سازماني
 • مديريت استراتژيک
 • مديريت منابع انساني
 • خط مشي گذاري
 • مديريت دولتي نوين
 • رفتار سازماني
 • مديريت تطبيقي و توسعه
 • دولت الکترونيک
 • مديريت آموزشي
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي

  مديريت بازرگاني و بازاريابي

 • رفتار مصرف کننده
 • برند سازي
 • بازاريابي صنعتي
 • بازاريابي رابطه مند
 • بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي
 • بازاريابي در فضاي مجازي
 • بازاريابي عصبي
 • مديريت ارتباط با مشتري
 • بازاريابي بين المللي و صادرات
 • تجارت جهاني
 • مديريت فروش
 • مديريت مذاکره
 • مديريت استراتژيک
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي

 مديريت صنعتي و سيستم

 •  رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع
 • مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
 • داده کاوي و کشف دانش
 • مديريت زنجيره تامين
 • مديريت توليد و عمليات
 • توليد بدون کارخانه
 • شبيه سازي عامل بنيان
 • پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
 • طرح ريزي واحد هاي صنعتي
 • مديريت کارخانه
 • تئوري هاي تصميم گيري
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي


کارآفريني

  •  کارآفريني فردي
  • کارآفريني سازماني
  • کارآفريني اجتماعي
  • کسب و کار جديد
  • کارآفريني فناورانه و کارآفريني
  • هدايت و رهبري در کارآفريني
  • راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
  • موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
  • چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
  • کارآفريني اسلامي

و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني

 مديريت مالي و حسابداري

 • چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
 • رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
 • مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
 • بازاريابي مالي
 • اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
 • مهندسي مالي
 • حسابداري دولتي و صنعتي
 • بازارهاي پولي و مالي
 • مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري

  اقتصاد،اقتصاد مقاومتي

 •  مديريت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگاني
 • اقتصاد عمومي و دولتي
 • اقتصاد منابع
 • رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
 • اقتصاد جهاني
 •  اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی 
 • مردمی سازی اقتصاد
 • اقتصاد مقاومتی و تحریم ها
 • اقتصاد مقاومتی و تولیدملی
 • اقتصاد مقاومتی و اشتغال زائی
 • اقتصاد مقاومتی و تقویت صادرات 
 • اقتصاد مقاومتی و مقابله یا اقتصاد سیاه 
 • نقش مردم در اقتصاد مقاومتی
 • اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی 
 • کارافرینی از منظر اقتصاد مقاومتی 
 • اقتصاد مقاومتی وتحقق اقتصاد دانش بنیان 
 • توریسم از منظر اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمین 
 • اقتصاد و خانوار از منظر اقتصاد مقاومتی
 • و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد

محور ویژه :

اقتصاد مقاومتی ،تولیدو اشتغال

 • بخش آزاد:

 پژوهشگران محترم مي توانند کليه مقالات علمي که دستاورد پژوهشي خود در ساير موضوعات درج نشده درمحورهاي کنفرانس مي باشند را جهت شرکت در کنفرانس ارسال نمايند.کلمات کلیدی :
مدیریت اقتصاد اقتصاد مقاومتی


تلفن دبیرخانه :
52220966 051
مسئول دبیرخانه :
دکترمحمدعلی داوریار