امروز : جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی
تاریخ برگزاری همایش :
1395/12/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/10/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مکان برگزاری :
تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
ملی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :

محورهای کنفرانس:

علوم جانوری (تکوینی-فیزیولوژی-سیستماتیک)
علوم گیاهی (تکوینی، فیزیولوژی، سیستماتیک)
مدلسازی ملکولی
سلولهای بنیادین / ایمنی زیستی
میکروبیولوژی
ژنتیک / بیوتکنولوژی / نانوبیوتکنولوژی
بیوشیمی / بیوفیزیک / فیتوشیمی
فارماکولوژی سلولی و ملکولی
زیست شناسی (سلولی- ملکولی- تکوینی)
پدافند غیر عامل در بخش علوم زیستی
علوم و صنایع غذایی
زیست دریا / شیلات / علوم دامی
بافت و جنین شناسی / بیوسیستماتیک جانوری
بخش کشاورزی
(زراعت، اصلاح نباتات، علوم باغی و گیاهان دارویی)
محیط زیست و منابع طبیعی / زمین شناسی
اکولوژی گیاهی و جانوری
اقتصاد مقاومتی در حوزه علوم زیستی
سایر محورهای مرتبط با علوم زیستی

 کلمات کلیدی :
-


تلفن دبیرخانه :
77319094
مسئول دبیرخانه :
-