امروز : جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
تاریخ برگزاری همایش :
1397/11/29
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/11/13
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دبیرخانه همایش
مکان برگزاری :
استان همدان
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

آب و محیط زیست

- بهره برداري پايدار از اکوسيستم هاي آبی

- ملاحظات اکولوژيکي و زیست محیطی در طرح های آبی

- اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی)

- احیا و بهبود وضعیت کمی و کیفی تالاب ها و دریاچه ها

- آلودگي، شاخص هاي زيستي و زيست پالايي رودخانه ها و مخازن آبی

- فناوري هاي نوين زيستي در احياء منابع آبی

- استفاده بهينه از آب هاي نامتعارف در کشاورزي پايدار

بحران آب

- بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

- بحران آب و مصارف صنعتی و شهری

- بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف

- بحران آب و استفاده از فناوری های نوین

- تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب

- بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن

- بحران آب و مسائل زیست محیطی

- راه های مقابله با بحران آب

مدیریت منابع آب

- برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب

- مدیریت کیفی منابع آب

- مدیریت منابع آب سطحی

- مدیریت منابع آب زیرزمینی

- تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب

- منابع آب و آمایش سرزمین

بهینه سازی مصرف آب

- بهره برداری بهینه از منابع آب

- روش های آبیاری و ارتقای مصرف بهینه آب

- ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی

- کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب

- روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب

- بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

بازیافت آب

- بازیافت آب از فاضلاب شهری

- بازیافت آب از پساب های صنعتی

- تكنیك های بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها

- اقتصاد بازیافت آب

- هزینه های بازیافت آب

- بازیافت پساب خشک

- بازیافت آب و محیط زیست

- نقش بازیافت آب در محور توسعه پایدار

بحران آب و خشکسالی

- دیدگاه های نظری و کاربردی در خشکسالی

- خشکسالی و کشاورزی

- خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل ها و مراتع

- مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی

- خشکسالی و آمایش سرزمین

- اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی

- خشکسالی و تغییر اقلیم

- پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی

- مدل های دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی

- خشکسالی و مدیریت منابع آب

- خشکسالی و مدیریت خاک ورزی          

بحران آب و کشاورزی

- اصلاح نژاد و کم آبی

- زراعت و کم آبی

- روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب

- افزایش راندمان آبیاری

- اهمیت آب در اقتصاد كشاورزی

- استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی

بحران آب و هواشناسی

- مدلسازی تبخیر تعرق و فرآیندهای گیاه و محیط

- مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب

- کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

آب و فاضلاب

- مدیریت تقاضا و مصرف آب

- تامین آب شرب و حفاظت از منابع

- تاسیسات آب و فاضلاب و بهینه‌سازی انرژی

- تاسیسات آب و فاضلاب و افزایش بهره‌ وری

- تاسیسات آب و فاضلاب و فناوری‌های نوین

- تاسیسات آب و فاضلاب و محیط‌ زیست

شبکه های آبیاری و زهکشی

- بحران آب و مدیریت بهره‌برداری از شبكه‌های آبیاری و زهكشی

- مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

- ارتقا بهره‌وری مصرف آب در شبكه‌های آبیاری

- مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی

- شبکه‌های آبیاری و زهکشی و محیط زیست

- مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

آب و زمین شناسی

- منابع آب کارست و سازندهای سخت

- هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب

- کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی

- فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب

- مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی

- ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی

- چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی

- پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی

- فناوری های نوین در اکتشاف آب

تکنولوژی تعدیل آب و هوا

- مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی

- تاثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و رواناب

- جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی

- ایجاد افزایش بارش بعنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

و کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آبکلمات کلیدی :
مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب


تلفن دبیرخانه :
09184441762 - 09184441763
مسئول دبیرخانه :
دبیرخانه همایش