امروز : پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/27
پایان یافته
برگزارکنندگان :
موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی
مکان برگزاری :
شیراز
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
مدیریت
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت گردشگری و جهانگردی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت اجرایی
 • تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات
 • مدیریت و کارآفرینی
 • چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
 • مدیریت بیمه
 • یادگیری سازمانی
 • مدیریت مالی سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
 • بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی
 • مدیریت استعداد در مدیریت تحول
 • مدیریت کسب و کار و تجارت الکترونیک
 • مدیریت دانش
 • سایر موضوعات مرتبط با مدیریت
حسابداری
 • تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
 • اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
 • ارزیابی استاندارد های بین المللی حسابداری
 • حسابداری تلفیقی
 • حسابداری مدیریت و سیستم های کنترلی
 • حسابداری مدیریت و چالش های اجرایی آن
 • نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
 • کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
 • تولید و حسابداری مدیریت
 • یافته های نوین ومباحث روز در حسابداری
 • استاندارد های حسابداری و حسابرسی
 • نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
 • نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
اقتصاد
 • اقتصاد نظری
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد کلان
 • رشد اقتصادی
 • نظام های اقتصادی
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد کشاورزی
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • اقتصاد شهری
 • اقتصاد انرژی
 • سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد


کلمات کلیدی :
کنفرانس- همایش- بین المللی-ملی- اقتصاد-مدیریت- حسابداری


تلفن دبیرخانه :
07138432349
مسئول دبیرخانه :
دکتر مصطفی عباسی