امروز : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و تاکید بر پژوهش های نوین (ICH95)
تاریخ برگزاری همایش :
1395/12/18
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1395/12/10
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه علم و فناوری مازندران و شرکت علمی پژوهشی باران اندیشه
مکان برگزاری :
استان مازندران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

به تفصیل در سایت کنفرانس درج شده است.



کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) و رفتار سازمانی با رویکرد بومی - اسلامی، مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بیمه، علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی ، مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ، برند سازی ، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی رابطه مند ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی ، بازاریابی در فضای مجازی ، بازاریابی عصبی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی بین المللی و صادرات ، مدیریت فروش ، مدیریت مذاکره ، مدیریت استراتژیک و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی،مدیریت مالی و حسابداری ، چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی ، رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی ،مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان ، بازاریابی مالی ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری دولتی و صنعتی ، بازارهای پولی و مالی ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری، اقتصاد ، مدیریت اقتصاد ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد عمومی و دولتی ، اقتصاد منابع ، رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد،پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی، پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی ، زبان شناسی و آموزش ، حقوق و علوم سیاسی ، مطالعات اجتماعی و مدیریت ورزشی ، تاریخ ، کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی ، شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی ،شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن ، صفحه اصلی > محورهای همایش .: محورهای همایش محورهای کنفرانس ¢ بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی - اسلامی: چالش ها و راهکارها ¢ اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛ بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی ¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور ¢ آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی و راهکارهای عملی شدن آن در ایران ¢ لزوم توجه به بومی‌سازی با رویکرد اسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها ¢ دانشگاه فرهنگیان و احیای علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی ، بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین ¢ تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام ¢ بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی ¢ نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها ¢ علوم اجتماعی ، علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و رویکردهای نوین پژوهشی ¢ علوم انسانی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه ¢ تحقیقات آموزشی ، تکنولوژی آموزشی و رویکردهای نوین پژوهشی ¢ روانشناسی بالینی ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی عمومی با رویکرد بومی - اسلامی ¢ علوم سیاسی با رویکرد بومی - اسلامی ¢ حقوق بین الملل با رویکرد بومی - اسلامی ¢ پژوهش های کمی وکیفی در علوم انسانی با رویکرد بومی-اسلامی:روش ها،الگوها،چالش ها و راهکارها ¢ مدیریت دانش(KM) با رویکرد بومی - اسلامی ¢ یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی ¢ علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی ¢ مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین (NPA) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت بیمه، مدیریت گردشگری و جهانگردی ، مدیریت هتلداری با رویکرد بومی - اسلامی ¢ مدیریت امور بانکی ، مديريت امور فرهنگی ، مدیریت رسانه ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت شهری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مدیریت ریسک ، مدیریت زمان ، مدیریت بحران ، مديريت مالی و مديريت استراتژيک ¢ مهندسی صنایع ¢ مدیریت منابع انسانی (HRM) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM) و رفتار سازمانی با رویکرد بومی - اسلامی ¢ مدیریت تولید و عملیات ، پویائی شناسی سیستم ( System Dynemics) و طرح ریزی واحد های صنعتی ¢ مدیریت دولتی و سازمان های عمومی ، تحول سازمانی ، خط مشی گذاری ، رفتار سازمانی ، مدیریت تطبیقی و توسعه ،دولت الکترونیک و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت دولتی ¢ مدیریت بازرگانی و بازاریابی ، رفتار مصرف کننده ، برند سازی ، بازاریابی صنعتی ، بازاریابی رابطه مند ، بازاریابی و شبکه های اجتماعی ، بازاریابی در فضای مجازی ، بازاریابی عصبی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، بازاریابی بین المللی و صادرات ، مدیریت فروش ، مدیریت مذاکره ، مدیریت استراتژیک و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت بازرگانی و بازاریابی ¢ مدیریت مالی و حسابداری ، چالش های تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی ، رویکردهای حسابداری و مدیریت مالی ،مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان ، بازاریابی مالی ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و مدیریت مالی ، مهندسی مالی ، حسابداری دولتی و صنعتی ، بازارهای پولی و مالی ، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری ¢ اقتصاد ، مدیریت اقتصاد ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد عمومی و دولتی ، اقتصاد منابع ، رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد ¢ اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری ¢ پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی ¢ پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی ¢ پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش ¢ پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی ¢ پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی و مدیریت ورزشی پژوهش های نوین در حوزه تاریخ کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی شرکت های دانش بنیان و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی شرکت های دانش بنیان و رویکردهای اجرایی آن ( مدل ، موانع ومحدودیت ها ، عملکرد ، نحوه گسترش و...) نقش اقتصاد دانش بنیان (و شرکت های دانش بنیان) در توسعه منطقه ای و ملی ( اشتغال زایی نخبگان و نیروهای مستعد دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان و...) مقایسه تطبیقی شرکت های دانش بنیان با کشورهای موفق و پیشرو تحلیل محیط رقابت و توسعه و حفظ مزیت رقابتی پایدار همراستایی اهداف و برنامه های راهبردی کسب و کار ارزیابی ‌و‌ کنترل‌ راهبردی ‌کسب ‌و کار و طراحی‌ و تدوین ‌شاخص‌های ‌بهبود و توسعه‌ عملکرد‌ راهبردی تکنیک‌های ارزیابی ، بهبود و مدیریت عملکرد مبتنی بر راهبردهای کسب و کار رویکردهای نوین و نوظهور در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی تحلیل و بکارگیری نظریه های مدیریت در حوزه کسب و کار ایران تجزیه و تحلیل و پیش بینی محیط و تقاضای بازار توسعه فرصت های کسب و کار و کارآفرینی ¢ مديريت صادرات ، واردات و مبادلات و تفاهم نامه های بین المللی اقتصاد بازرگانی و امور مالی و سرمایه گذاری تجاری مدیریت تکنولوژی و نوآوری های محصولات و خدمات الهیات و معارف اسلامی الگوهای ایرانی - اسلامی پیشرفت و توسعه زبان شناسی و آموزش زبان و ادبیات فارسی مشاور و راهنمایی علوم قرآن و حدیث آموزش و پرورش تاریخ و تمدن فقه و حقوق انسان و هنر


تلفن دبیرخانه :
01134524593
مسئول دبیرخانه :
دکتر مجید عموزاد خلیلی