امروز : پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/22
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مکان برگزاری :
شیراز بلوار چمران خیابان نیایش مجتمع ولایت
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی
گروه بندی :


محورهای کنفرانس :
 • Vector-Borne Diseases& Climate Change.
 • - Vector-borne Diseases (Pathogens,Reservoirs,Diagnosis,Epidemiology).
 • - Arboviral Diseases.-
 • - Urban Pests.
 • - Biotherapy (Challenges & Threats).
 • - Re-emerging & Newly-emerging Diseases.
 • - Pests and Vectors Control.
 • - Resistance to Pesticides.
 • - Venomous Arthropods.
 • - Forensic Entomology.
 • - Interdisciplinary Studies on Medical Entomology.


کلمات کلیدی :
International Congress of Climate Change & Vector-Borne Diseases National Congress of Medical Entomology,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, IRAN; .


تلفن دبیرخانه :
7137256001
مسئول دبیرخانه :
دکتر کوروش عزیزی