امروز : پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری همایش :
1398/08/09
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/07/15
پایان یافته
برگزارکنندگان :
دانشگاه تهران
مکان برگزاری :
دانشگاه تهران
آدرس وب سایت :
نوع :
کنفرانس، همایش،کنگره
سطح برگزاری :
بین المللی


محورهای کنفرانس :

 

 کلمات کلیدی :
.روانشناسی - روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی - روانشناسی تربیتی - روانشناسی شخصیت - خانواده درمانی - روانشناسی صنعتی و سازمانی - روانشناسی بالینی کودک و نوجوان - سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) - روانشناسی سلامت - روانشناسی اسلامی - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی - روانشناسی ورزش - روانشناسی محیطی - روانشناسی اسلامی و فرهنگی - مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی - مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) - و سایر زمینه های مرتبط 2.علوم تربیتی - تعلیم تربیت دینی - آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - برنامه ریزی درسی - فلسفه و اخلاق اسلامی - مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی - مديريت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی - آموزش الكترونيك و رفتار شهروند سازمانی - و سایر زمینه های مرتبط 3.مطالعات و آسیب های اجتماعی - ازدواج و خانواده - علوم اجتماعی - علوم رفتاری - مشکلات زناشویی - حوزه اعتیاد و خانواده - مطالعات زنان و خانواده - بیکاری و فقر در جامعه - نظم و امنیت در جامعه - ارتباطات و تبلبغ اجتماعی - جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران - مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های - نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی - توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی - آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی...) طلاق، جرم، سرقت و سایر آسیب های اجتماعی - و سایر زمینه های مرتبط 4.سبك زندگي و حمايت‌هاي اجتماعي - زنان سرپرست خانوار، آسيب‌ها، چالش‌ها و راه‌كارها - سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام - سبك زندگي اسلامي و سالمندان - سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان - سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاقS - سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر - سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم - سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين - سبک زندگی ایرانی ، معنوی ، مصرفی ، جمعتی ، اقتصادی ، سلامت محور و... - پژوهشگری اجتماعی - جامعه شناسی - جامعه شناسی دینی - جزا و جرم شناسی - علوم ارتباطات اجتماعی - مطالعات زنان و خانواده - مردم شناسی - جمعیت شناسی - مددکاری اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مطالعات راهبردی فرهنگ - مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی - و سایر زمینه های مرتبط


تلفن دبیرخانه :
021-44229261
مسئول دبیرخانه :
دکتر مجید صفاجو