امروز : جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/15
229 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/10
224 روز مانده
شهر برگزاری :
لرستان، خرم آباد، دانشگاه فنی و حرفه ایی استان لرستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/22
55 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/18
51 روز مانده
شهر برگزاری :
istanbul zaim university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/18
21 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه علم وصنعت ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/07/30
33 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/26
29 روز مانده
شهر برگزاری :
istanbul zaim university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
3 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
40 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
36 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
3 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
40 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/31
3 روز مانده
شهر برگزاری :
ساری- کیلومتر 9 جاده فرح آباد (دریا)- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/16
109 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/30
2 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز