امروز : جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/20
211 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/20
211 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/20
58 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/20
58 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/09
200 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/07/15
146 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس نبش کوچه آذین، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/05
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/26
64 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/26
64 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/01
101 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/04/31
69 روز مانده
شهر برگزاری :
مجازی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/10
110 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه حکیم سبزواری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
به صورت غیر حضوری
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/04/25
63 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/30
6 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
تاریخ برگزاری همایش :
1400/03/27
34 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/03/10
17 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه ازاد دزفول