امروز : یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1398/03/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/03/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/06/07
پایان یافته
شهر برگزاری :
رشت، میدان انتظام، نبش خیابان شیون فومنی، جنب فرماندهی انتظامی شهرستان رشت، سالن اجتماعات شهدا ناجا
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
کرج
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/03/10
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ برگزاری همایش :
1398/06/10
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/05/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1396/12/09
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1396/12/09
پایان یافته
شهر برگزاری :
جهاد دانشگاهی استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1397/08/03
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/07/19
پایان یافته
شهر برگزاری :
اهواز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1397/04/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1397/04/15
پایان یافته
شهر برگزاری :
-
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
4 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/23
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران