امروز : سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
مجتمع آموزش عالی لارستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/04/22
176 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1401/04/01
155 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/20
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/13
پایان یافته
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/05
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/30
2 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/11/26
28 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
آنلاین
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/18-19
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
پژوهشگاه فضایی ایران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/03/25
148 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/12/21
53 روز مانده
شهر برگزاری :
-
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
مشهد-موسسه آموزش عالی بینالود مشهد
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/10/23
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1400/12/03
35 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران