امروز : جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/24
100 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/10
86 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/16
92 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/02
78 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/29
15 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/09/25
11 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
6 روز مانده
شهر برگزاری :
وبینار
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/25
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/20
96 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/06
82 روز مانده
شهر برگزاری :
استان همدان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/10
56 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/30
46 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/15
61 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/10/25
41 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران