امروز : سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/31
81 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/31
81 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
132 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
132 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/20
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/01/25
13 روز مانده
شهر برگزاری :
-
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/10
91 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/05
86 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
132 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
132 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/02/27
46 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/24
43 روز مانده
شهر برگزاری :
سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/15
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/12/02
پایان یافته
شهر برگزاری :
دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1398/10/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/10/27
پایان یافته
شهر برگزاری :
شیراز
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/30
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1398/12/08
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1398/11/23
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/22
72 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/22
72 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
174 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
163 روز مانده
شهر برگزاری :
کرج