امروز : سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/04
163 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/09/20
149 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه آزاد تهران مركزي
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/18
56 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/31
38 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه شهید بهشتی
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/22
29 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/18
25 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/29
5 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/25
1 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
7 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
7 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/27
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/02/28
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
69 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
63 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/03
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/03/16
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/03/04
پایان یافته
شهر برگزاری :
کشور گرجستان شهر تفلیس دانشگاه جرجیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/16
175 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/30
68 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
تاریخ برگزاری همایش :
1399/05/20
27 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/05/20
27 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران